Sorunların Tek Çözüm Noktası

Pr Ajansı:

 

İyi bir hizmet veren şirket için basın ya da iletişimcilik konusunda tecrübesiyle müşteriye sunulan hizmetin kalitesinden anlaşılmaktadır. Markalaşma yolunda atılacak ilk adımda müşterilerle sorunsuz bir iletişimden geçmektedir. . Müşterilere ulaşmak ve en yaygın organ olan basını göz önünde bulundurarak iletim araçlarının doğru olarak kullanılması ve organizasyonların zamanın iyi planlanması ürün konusunda şirket yöneticisi ve ürünü alacak müşteri ile kolay anlaşma yapılabilmesi için pr ajansı hizmet vermektedir.

Pr ajanslarıyla niçin çalıştıklarını bilmek için pr ajanslarının hangi kısım noktasında yer aldığını bilmekten geçmektedir. Bu ajanslar şirket sahiplerinin müşterilerle ilgili yaşadığı başta iletişim olmak üzere ortaya çıkan bir takım problemleri ve anlaşmazlıkları orta yol bularak ve çözümünü sağlayarak görev yapmamaktadır.

           Pr Danışmanı:

Reklam, sergi, doğrudan satış sponsorluk anlaşmaları, paketleme, pazarlama seçenekleri ya da kurumsal kimlik gibi kanalları kullanarak ve başarılı bir şekilde mesaj vermeyi amaçlayan ajans belirsizlikleri ortadan kaldırmak için görev yapanlara pr danışmanı denilmektedir. İş devamlılığını sağlamak ve boş yere yapılan harcama ve tekrarları da en aza indirerek, müşteriler tarafından doğru anlaşma konusunda doğru strateji üretmektedir.

Markanın hem içinden hem de dışından gözleyen tecrübeli personel bibi çalışarak o markanın tüketicisi gibi olumlu ilişkileri için gerekli olan önlemleri ve alt yapıyı oluşturarak gelişmesi için mücadele eder. Marka değerini oluşturabilmek ve iletişim araçları ve teknikleriyle ilgili birçok sorunları çözüm noktasına getirmeyi iyi bilmek gerekmektedir. İletişim kanallarının birden fazla çeşidinin bulunması gerekmektedir.

İşte pr danışmanı, kendi iletişim kanallarını oluşturma yöntemini benimseyerek piyasada bulunmayan veya bilinmeyen, düşük sayıda düşük verimlilikte kullanılan yeni iletişim araçlarını aktif ve etkili olması için doğrudan istenmektedir. Çalışmalarının direk olarak hedeflerine katkıda bulunarak kurum irtibatının korunması veya yönetiminin organizasyonlarına elle tutulur faydalar sağlayarak şirketin uzun dönemli stratejilerinin oluşturulmasında ve planlarının yapılmasında çok büyük rolü vardır.

Yeni kurum ve kuruluşlara bir anda iyi bir şekilde itibar gösterilmesi beklenemez dikkatli şekilde oluşturulması ve dürüst bir şekilde yönetilmesinden geçer. Verilen mesajlar gerçekler ile uyumsuz olan şirketler itibar kaybeder. İşte pr danışmanı nen iyi şekilde analiz ederek itibarın yüklemesini ve şirketin gelişmesini sağlamaktadır.

Piyasa Sorunlarını Nasıl Çözebiliriz?

Pr Danışmanlarının Piyasa Sorunlarındaki Rolü:

Pazarlama, markalaşma ve reklam gibi, firmaların can damarı olan meselelerde, pr danışmanları, çok etkilidir. Kriz veya satışların düşmesi gibi sorunlarda, en iyi reçeteyi yazacak kurumlar, pr ajanslarıdır. Atını sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a tevekkül et, demiş atalarımız.

 

Piyasalarda yeniden büyüme trendine girmek için, piyasa devlerini sürekli büyükler kategorisinde tutan pr danışmanlarıyla çalışmak gerekir. Markalaşmak, piyasalara ağırlığını koymak demektir. Algıda seçicilik demektir. Zihinde en çok hatırlanmak demektir. Bu sebeple, zihin mücadelesi olarak da tabir edebileceğimiz markalaşma, kişilerin çok çalışmasına ve bu işi yapan ehil firmalara ihtiyacı vardır.

 

Tanıtım ve Markalaşma Ayrılmaz Bir Bütündür:

 

Pr danışmanları, ajans firmaları olmadan markalaşmanın olması ne yazık ki başarısız olur. Çünkü el ilanlarıyla ya da basit reklam seçenekleriyle, küçük adımlar atabilirsiniz ve bu adımlar çok yetersiz olur. Tam bir tanıtım için gerekli olan şey, bu işin uzmanı kişilerle çalışmaktır. İşi bilen birinin yapması çok önemlidir. Elektrik ustası olmayan birine elektrik tamiri yaptırmak, çok tehlikelidir. Can ve mal kaybına neden olur.

 

Markalaşma sorunu olmayan firmalar, ilk andaki bıraktıkları izlenimlerle, büyük ilgi toplarlar ve bu başarılı ilk izlenimden sonra, çalışmalarına aralık vermezler, Güncel tanıtım ve pazarlama şekilleriyle, çalışmaya devam ederler. Reklama giden paranın boşuna olmadığını bilen insanlardır. Reklam gereksiz diyen firmalar, markalaşması ve dünya devleriyle mücadele etmesi olanaksızdır. Markalaşmada reklam ve tanıtım, çok önemlidir.

 

Yeni başlayan bir firma, için ilk izlenim ve açılış organizasyonu çok önemlidir. Aylar öncesinden reklamla ve tanıtımla işe başlayanlar, çok hızlı bir giriş yapabilmektedirler. Ancak, zamanla büyürüm diyerek, küçükten başlamayı ve reklamsız başlamayı tercih edenler, markalaşması çok zordur. Mesela bir bakkal düşünün, bütün çeşitleri satmaya karar verir. Açılıştan günler öncesinde, broşürlerle ve reklamlarla, malını reklam eder.

 

Açılışa özel indirimleri de günler öncesinden reklam eder. Açılacağı günün büyük bir satış yapacağı aşikârdır. Bu sebepledir ki, firmaların büyüme trendi, ilk andaki organizasyonlarla olur. Bu işin uzmanı pr danışmanı yetkileriyle çalışmak, başarının yarısıdır. Markalaşma yanında, markalaşmanın devamı ve artması da çok önemlidir.

 

 

Markanızın Algı Yaratma Sürecinde Neler Olur?

Teknolojinin gelişmesi ile artan iş olanakları ve müşteri talepleri kurum veya kuruluşlar tarafından sıklıkla güncellenerek tespit edilmeye çalışılır. Gelişen dünyada markalaşma ve rekabetin olduğu pazarda kurumsallık ve profesyonellik git gide önem kazanmaktadır.

Firmaların birbirleri ile iletişimi, müşterileri ile iletişimi, reklam ve marka çalışmaları gibi birçok önemli unsurda uzman kişilere başvurulmaktadır. Pr danışmanı; reklam çalışmaları, marka tanıtım ve firma tanıtımı gibi konularda işleyiş gösteren uzman kişilerdir.

 

Pr Danışmanının Çalışma Şekli:

 

Kurum veya kuruluşların halkla ilişkiler, marka/reklam, tanıtım bültenleri gibi birçok alanda gösterdikleri çalışmaların daha profesyonel olarak yapılmasını sağlayan PR danışmanı iletişimsizlik sorunlarınızı ortadan kaldırmakta oldukça başarılıdırlar. Pr danışmanı ve ajans için beklediğiniz en önemli unsur gelişmiş iletişim ağının olması olmalıdır. İletişim konusunda uzman kadro ve programları ile pazarında bulunmuş olduğunuz rekabetin, müşteri ilişkilerinizin hızla kuvvetlendiğini görebilirsiniz.

 

Artan rekabet hızının içerisinde firma veya firmalarınızı ön safhalarda görmek istiyorsanız ve markanızın tüm iletişim kanallarını doğru ve başarılı kullanılarak mevcut müşteri kitlenize müşteri ekleyerek büyümeyi hedefliyor iseniz pr danışmanı ile sektörünüzde ilerleme kaydetmek oldukça mümkündür.

 

Markanızda Algı Yaratma:

 

Teknolojinin gelişmesi ile iletişim çağında oldukça büyük adımlar atılmaktadır. Haberleşmenin artık daha kolay ve hızlı olduğu dünyada kurum ve müşteriler arasında teknoloji bir köprü görevi görmektedir. Bugün merak ettiğimiz her ürün veya firmayı istediğimiz an araştırma kolaylığına sahip olmaktayız.

 

Kendi araştırmalarımız dışında dergi, gazete, sosyal medya, tv ve radyo reklamları sayesinde milyonlarca ürün ve firmalardan haberdar olabilmekteyiz. İşte tüm bu haberleşme kanallarını profesyonelce kullanan pr ajansı uzman pr danışmanı ve danışmanları ile tüm iletişim kanalları ile ortak çalışmalar düzenleyerek; reklam tanıtım bülteni, kurumsal kimlik tanıtımı, markayı tanıtma, müşteriye seslenme faktörlerinin hepsini kullanarak firmaların markalaşması konusunda algı yaratmayı hedefler.

 

Tüm marka kullanıcıları ile gerekli iletişim ağlarını kullanarak direk olarak müşteriye ulaşabilmek için alt yapı çalışmalarını düzenleyerek hedefini tamamlamayı amaçlar.

 

Pr Danışmanı ve Ajanslarının Faydaları:

 

Yeni oluşturulmuş, rekabet pazarına yeni adım atan veya pazarda markasını duyurmuş bir firma dahi olsanız iyi bir pr danışmanı ile çalışmanız başarınızı doğru oranda arttıracaktır. Firmanızın müşteri ilişkileri, mevcut veya yeni oluşturulmaya çalışılan müşteri portföyüne ulaşma ve iletişimi kuvvetlendirmeden sorumlu halkla ilişkiler departmanınıza büyük destek sağlayacak olan pr danışmanı iletişim konusunda gerekli işbirlikler ile tanıtım ve reklamlarınız konusunda en doğru kanallar ile en doğru algıyı yaratmanızda fazlaca yardımcı olacaktır.

 

Marka oluşturma, kurumsal kimliği benimsetme, algı yaratma unsurları kolayca oluşturulamamaktadır. Bu yüzden işin ehli olan alanında tecrübeli pr danışmanı size markanızın ve kurumsal itibarınızın oluşturulup müşterilere ulaşmanızda başarılı bir yol çizecektir.

 

 

 

 

Pr Danışmanı Dünyaya Tanıtır

Dünyaya Açılan Pencere, Pr Danışmanlığı:

Bir firma için, günün kriterlerine göre büyüme trendine girmek, ulaşılmak istenen bir amaç haline gelmiştir. Klasik yöntemlerin, demode olduğu ve etkisini kaybettiği günümüzde, yeni yöntemler ile çalışmak, reklam ve tanıtım için gerekli hale gelmiştir. Eskiden bir mahalleye reklam yapmak, markalaşma çalışmaları için yeterli görünürdü. Yanda bir ilçeye veya tüm şehre reklam yapmak, büyük bir çalışma gibi görülürdü.

Büyük firmaların tekelindeki tv ve radyolar lüks bir tanıtım aracıydı ve büyük paralar istiyordu. Reklam ajanslarının gerekliliği ise tam olarak anlaşılmamıştı. Rekabetin az olduğu yerde, reklamların tekele geçtiği yerde, tanıtım işlerinin önemi de azalmaktadır. Ancak günümüzde bu sorunlar geride kalmıştır. Profesyonel bir şekilde, tüm dünyaya açılma fırsatı doğmuştur. İhracat yapan bir firma, tüm dünyaya, uzman pr ajans ekipleriyle, tanıtım ve reklam yapabilmektedir.

Pr Danışmanı Ne kadar önemlidir?

Teknolojinin son derece gelişmesiyle, iletişim büyük bir hız kazanmıştır. Büyük firmaların serüvenine baktığımız zaman, ortaya pr danışmanı ekiplerinin başarısını görebilirsiniz. İyi hizmet veya kaliteli mal tek başına yetmemektedir. Kimsenin tanımadığı bilmediği kaliteli mal, asla marka olamaz.

Marka olması için, pr danışmanı ile irtibatlı çalışmak gerekir. Manifesto iletişimin yanında Kamusal iletişim çok büyük destek oluşturmaktadır. İletişimsiz markalaşmanın imkânsız olduğunu bilen pr danışmanı kişiler, medya, tv, internet ve dijital pazarlama konularında uzmanlaşmışlardır. Dünyaya açılan pencere konumundaki pr danışmanı ekipler, uzman çalışma metotlarıyla, profesyonel işler çıkarmaktadır.

Organizasyon ajanslarıyla dirsek teması halindeki pr danışmanları, en iyi tanıtımı organize etmek için, firma yetkilileriyle de istişare etmektedir. Gerekli katalog ve tebliğler hazırlayarak, yapılacak işlerde yol haritası çizmektedirler.

Mükemmel iş çıkarmanın yetmediği günümüzde, standart çıtaları her geçen gün yükselmektedir. Kategoriler, yayın anlayışı ve buna benzer durumlar, her geçen gün güncellenmekte ve yeni boyutlara ulaşmaktadır. Bir anda adının duyulması veya bir anlık marka olmak yetmemektedir. Piyasayı iyi takip eden ve nabzını iyi tutan, sürekli marka olmak için gereken güncel tanıtımları yapabilen en iyi pr danışmanına ihtiyaç vardır. Markalaşma için tanıtım, tanıtım içip pr danışmanına ihtiyaç vardır.

Halkla İlişkiler Olmadan Markalaşma Olmaz

Pr Danışmanı, Teknik direktör Gibidir:

Günümüzde tapılırcasına sevilen futbol takımlarının maçlarında, oyunun nasıl gittiğini ve neler yapılması gerektiğini, dışarıdan oyunu okuyan teknik direktörler takip eder. Hangi oyuncunun, takıma zarar verdiğini tespit eder, gerekli oyuncu değişikliğini yapar. PR danışmanları da aynı şekilde, bir firmanın piyasa sahasında, ne gibi eksikliklerinin olduğunu, nasıl bir tanıtımla lider olabileceğini tespit edebilen kişidir.

Markalaşma çalışmaları ve dünya piyasalarında adının sıkça duyulması için, nasıl bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu bilebilirler. Bu işte, ehil olan ve ilerleme için ne gibi bir tekniğe ihtiyaç olduğunu bilen kişiler, pr danışmanı olan kişilerdir. Kamusal iletişim olanaklarını en iyi şekilde değerlendirirler. Manifesto iletişim olanaklarını da iyi kullanırlar.

Dünyada Tanıtımın Önemi:

İşinde iyi olan ve adını çokça duyuran firmalar, tanıtım, markalaşma ve pazarlama konusunda, en iyilerle çalışırlar. Pazarlama, bir firma için can damarıdır. En iyi pazarlama teknikleri ile satış arta bilir. Seyyar bir satıcı en kalabalık caddelerde gezmeyi sever. Çünkü halk kitlesine ulaşması ve bağırarak malını reklam etmesi gerekir. Günümüzde internetin çok faal olması sebebiyle, eski satış teknikleri rafa kalkmıştır.

Herkesin elinde bilgisayarı aratmayan cep telefonu ve internet var. Bütün işler neredeyse, cepten halledilir olmuş. Durum böyleyken, medya araçlarını en iyi kullanan ve internette en iyi tanıtımı yapacak olanlarla iş yapmamak, abes olur. Markalaşma ve pazarlama için internetten tanıtım şarttır. Medya araçlarını en iyi bir şekilde kullanmak gerekli hale gelmiştir. İnternetin yaygın olmağı zamanlarda, eğlence aracı idi. Ancak günümüzde iletişimin en iyi yapıldığı mekânlar olmuştur.

Pazarlama işlerinde, nasıl bir yol izlenmelidir? Yeniden açılış programlarının kalkınma için nasıl bir etkisi var? İlk izlenimin önemi nedir? Ajans firmalarının etkisi nedir?

Pazarlama işi, çok önemlidir. İstediğiniz kadar kaliteli malınız olsun, dörtdörtlük ekibiniz olsun, tanınmayan malınız, tanıtılmayan çalışmalarınız, hiç bir zaman bir seviyeye ulaşamaz. Halka sunulmayan çalışmalar, sönük kalır. Tanınmayan ancak çok kaliteli olan mallar vardır. Bu malların markalaşmaya ihtiyacı vardı. Tanınmayan firmalar, markalaşmadıkça, piyasaya ağırlığını koymadıkça, kriz ve var olma savaşı verirler.

PR DANIŞMANLARI SORUNLARIN ÇÖZÜM NOKTASIDIR

Şirketlerin pr ajansıyla neden çalıştıklarını bilmek pr ajanslarının bir işin hangi kısmında yer aldığını bilmekten geçer. Pr ajansları sizin müşterilerinizle ilgili yaşadığınız başta iletişim problemi olmak üzere tüm anlaşmazlıklara orta yol bulan dahası sorunu çözüme kavuşturan ajans olarak görev yapmaktadır.

 

Bir pr ajansına yapacağınız yatırım size karşılığını, yapacağı uygulamalarla ve getireceği kolaylıklar ile kat kat ödeyecektir. Bir pr şirketinden beklentiniz en başta sağlam bir iletişim ağının kurulmasını vaat etmiş olmasıdır. Bununla birlikte sağlam bir iletişim size güçlü organizasyonlar / etkinlikler de kazandıracaktır.

 

İyi bir pr hizmeti veren şirketin basın ve iletişimcilik konusunda tecrübesi size sunulan hizmetin kalitesinden anlaşılır. Piyasadaki pek çok pr hizmeti veren kurumların ardı arkası kesilmez şikayetleri bulunuyor. İletişim danışmanlığı konusunda uzmanlarıyla çalışılmadığı takdirde sürekli aynı problemlerin dile getirildiğini biliyoruz.

 

Bu nedenle pr danışmanı ile çalışırken size yardımcı olacak danışmanla ilgili bir iletişim problemi yaşıyorsanız zaten bu kurumun size vereceği hiç bir şey yoktur demektir. Bir şirket için ise en önemli aşama diğer şirketler ile kurduğu iletişim olmakla birlikte daha çok müşterileri ile kurdukları iletişimdir.

 

Markalaşma yolunda atılacak en iyi adım sağlam ve sorunsuz bir iletişimden geçer. Müşterilere ulaşmak için en yaygın organ olan basını göz önünde bulundurduğumuzda iletişim araçlarının doğru kullanılması, yapılacak organizasyonların iyi planlanması, ürün konusunda şirket yöneticisi ile ve ürüne sahip olacak müşteri ile kolay anlaşılabilmesi gibi sorumlulukların bir pr ajansı tarafından en doğru şekilde uygulanıyor olması gerekir.

 

Eğer bir marka olma yolunda ilerleyen şirkete sahipseniz, amaçlarınız ve hedeflerinizin dahası çalışma alanınızın daha da genişlemesini istiyorsanız pr ajansı olarak manifesto iletişim sizlere iyi bir seçenek olacaktır.

 

Marka Değerinin Algılanmasında PR Ajansının Etkileri Nelerdir?

PR (Public Relations), insanların bakış açısını ve davranışlarını etkileyerek, reklamı yapılan kurumun anlaşılmasını sağlama ve algı yaratmaya yarayan ilişkiler bütünü olarak açıklanabilir.

Zamanımız teknoloji zamanı. Teknolojinin sayesinde bilgi alışverişi oldukça hızlı ilerliyor. Bu hızlı bilgi akışı içerisinde PR tüm iletişim kanallarıyla işbirliği gerçekleştirir. Önceki zamanlarda reklam ve halkla ilişkiler birbirinden ayrı olarak faaliyet gösterirken pr ajansı sayesinde karma bir iletişim meydana gelmiştir.

PR danışmanı ; Reklam, sergi, doğrudan satış, sponsorluk anlaşmaları, paketleme, pazarlama seçenekleri, kurumsal kimlik gibi kanalları kullanarak başarılı mesaj vermeyi amaçlayan ajans, belirsizlikleri ortadan kaldırırken, devamlılığı sağlayarak boş yere yapılan harcama ve tekrarları da en aza indirir. Müşteriler tarafından doğru anlaşılma konusunda strateji üretir. Bir markanın hem içinden hem de dışından gözleyen bir personel gibi çalışır. Markanın tüketicisi ile olumlu ilişkiler kurması için gerekli olan altyapıyı oluşturur ve geliştirir.

Bir marka değeri oluşturabilmek için iletişim araçlarını ve iletişim tekniklerini çok iyi bilmek gerekir. Günümüzde iletişim kanallarının çok çeşitli olması bu kanalları etkin kullanarak farklılık oluşturma zorunluluğunu getirmiştir. Özellikle kendi iletişim kanallarını oluşturma yöntemini benimsemiştir. Farklı iletişim ise piyasada bulunmayan, henüz bilinmeyen veya düşük sayıda ve verimlilikte kullanılan yeni iletişim araçlarının aktif ve etkili kullanımı ile doğrudan ilgilidir.

Manifesto İletişim ve Kurumsal İletişim, kurum ve markalara iletişim danışmanlığı yaparak uzman ve deneyimli kadroları ile medya ilişkilerinden kriz yönetimine, sosyal sorumluluk projelerinden reklam kampanyalarına kadar iletişim ile ilgili her alanda hizmet vermeyi kendilerine amaç edinmiştir. İşi uzmanına bırakmanın konforunu siz de hissedeceksiniz. Tüketicinin ilgisini çekmeyi düşünen, cazip ve hoş görünmek isteyen, hizmet kalitesi ile tek marka olmayı amaçlayan kurumların hizmetindedir.

BİR BİLENE DANIŞMA GEREK

Şirket, kurum ve kuruluşların kendi bünyesi dışında bir ajans yardımı ile Pr danışmanına mutlaka ihtiyaç duymaktadır. Peki, Pr nedir? Halkla ilişkilerdeki çalışmalarının amacı, kurum ve kuruluşların muhatap olacağı ya da olduğu hedef kitlesiyle ilişkileri düzenlemek, desteklemek, itibarı korumak, artırmak ve düşünce, davranış biçimlerine etki edebilmek demektir. Kısaca kurumsal bir kimliğe dönüştürme çabalarının tamamıdır. Pr danışmanı ise bu işi yapandır.

            Bu danışman pek çok farklı alanda yardımcı olur. Kurumsal halkla ilişkilerde, pazarlama yönlü halkla ilişkilerde yön vermektedir. Pr danışmanı tecrübeli ve bilgili kişidir. İşini iyi şekilde analiz eder, şirket, kurum ve kuruluş için en iyi yapılması gerekeni yönlendirir. Her türlü organizasyonda başarılı çalışma yapar.

           Bu hizmeti en iyi şekilde Manifesto İletişim veya Kurumsal İletişim ajansları sunmakta. Yurt içi ve yurt dışında pr hizmetini sunan ajans şuana kadar yaptığı tüm işlerde başarılı bir grafik sergilemiştir. Pazarlama iletişimi, lider iletişimi, kamu yönetimi, sponsorluk iletişimi, finansal iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk, medya iletişimi, kurum içi iletişim, kriz iletişimi gibi pr hizmetlerini pr danışmanı ile yapmaktadır.

           Şirket, kurum ve kuruluşlarında iyi bir itibar, bir anda kazanılamaz; dikkatli bir şekilde oluşturulması ve dürüstlükle yönetilmesinden geçer. Çünkü verilen mesajlar gerçekler ile uyumsuz ise şirket itibar kaybına uğrar. Pr danışmanı en iyi şekilde analiz ederek itibarın yükselmesine neden olur.

            Pr danışmanı çalışmalarını direk olarak iş hedeflerine katkıda bulunmaktadır. Kurum itibarının korunması ve yönetilmesinin organizasyona elle tutulur faydalar sağlaması sağlar. Pr Danışmanı çalışmalarını şirketin uzun dönem stratejilerinin oluşturulmasında ve planlarının da büyük rol oynamaktadır.

            Şunu unutmamak gerek Pr Danışmanı; özel ve kamu kuruluşlarının topluma tanıtma ve çalışmalarına yön verme konusunda giriştiği planlı çabalamaktadır. Bir danışman ihtiyacı olmamak mümkün değildir.

PR DANIŞMANI KİMDİR?

PR günümüzde firmaların kullanmaya ihtiyaç duyduğu bir iletişim şeklidir aslında. Firmalar PR danışmanı ile halkla iletişim, arama motoru optimizasyonları, markanın bilinirliği gibi konularda uzmanlardan yardım almaktadır.

Firmaların yaptığı reklam çalışmaları ve tanıtımları daha profesyonel biçimde yapan PR ajansı bu konuda uzmanlar ile beraber çalışmaktadır. Ajans bu PR danışmanlığı ve yönetimi konusunda firmaların en büyük yardımcısı haline gelmiştir. Manifesto iletişim sayesinde birçok firma markalarının daha fazla kitleye ulaşmasını sağlıyor.

MANİFESTO İLETİŞİM HİZMETLERİ

Manifesto iletişim firmalar için liderlik yönetimi, marka yönetimi, marka itibarı, medya iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk, finansal iletişim, pazarlama iletişimi, konu yönetimi, sponsorluk iletişimi, kriz iletişimi ve kurum içi iletişim konularında hizmet vermektedir. Profesyonel çalışanları ile firmaların ihtiyaçlarının karışlanması için devamlı çalışan bir kuruluş manifesto iletişim.

Manifesto iletişim markalar için tanınma imkânını arttırıyor. Daha fazla kişiye hitap etmesi sağlanan ve reklam ile dijital medya ilan ve duyuruları sayesinde firmaların marka itibarını ve tanınırlığını arttıran manifesto iletişim firmaların en büyük yardımcısı durumuna gelmiştir. Firmaların kendi yapmış olduğu tanıtım ve reklamlar marka için yeterli olmamaktadır.

Firmaların marka tanıtımları ve bilinirliği için profesyonel yardıma ihtiyacı var. Bunun için kurulan en iyi PR ajanslarından birisi olan manifesto iletişim firmaların ürün ve marka tanıtımlarını yaparak sosyal medya aracılığı ile daha fazla insana ulaşmasını sağlıyor. İnsanlar üzerinde etki bırakacak ve fikirlerini etkileyecek çalışmalar yapan Manifesto iletişim markalar için marka tanıtımı açısından çok önemli bir hizmeti firmalara sunmaktadır.

Manifesto iletişimin hizmetleri sayesinde markalarının akılda kalmasını sağlayan onlarca firma markasının yönetimi sayesinde ürün satışlarını ve marka değerini arttırmaktadır. Manifesto iletişim uzman kadrosunun yardımı ile firmalara çok önemli hizmetleri sunmaktadır.

SİHİRLİ KAPININ ALTIN ANAHTARINI SUNANLAR

Bulunduğu sektöre yeni merhaba demiş bir kuruluş ya da bulunduğu sektörde adını, yaptığı başarılı çalışmalarla defalarca duyurmuş kuruluşlar. Yeni başlayan kuruluşun öncelikle, iyi bir tanınmaya ve reklam ön planlı bir ürün tanıtımına ihtiyacı vardır.

Tecrübeli ve tanınmış başarılı kuruluşun da yıllardır emek ettiği adını, korumaya ve daha da ileri götürüp, yeni başarılara imza atmaya. Bunları kuruluş adına gerçekleştirecek olan ise, profesyonel bir PR Danışmanı ve ajansıdır. Ulaşmak istenilen yaş grubu veya iş grubu hakkında, doğru kararlar alabilmek adına, öncelikle iyi bir kuruluş kadrosu gerekir.

Kuruluş içerisindeki düzen, ne kadar sağlıklı ise, reklamı yapacak Ajans çalışanlarının da işi o derecede kolaylaşır. Yönetim ve idari kadro başta olmak üzere, bütün personelin, tek bir amacı olmalıdır. Kuruluşu en yukarıya taşımak için çalışmak, mesai harcamak.

İşinde uzman olan bir, PR Danışmanı zaten ilk başta kuruluş kadrosunu inceler, analiz eder ve mükemmel bir zincir halkası gerektiren başarıya giden yolda engel oluşturan herşeye çare bularak, harekete geçer.

Bir Kurumsal İletişim gibi, çözüm üretme konusunda, derin tecrübelere sahip, ya da bir Manifesto İletişim tarzında iletişim ve reklam konusunda adeta devleşmiş, sınır tanımaz, mesafe önemsemez bir tavır ve hizmet sunumunda, müşteriyi bir ülke’ ye bağlamaksızın, her yere hizmet mubahtır, felsefesini benimsemek. İşte söz konusu olan, organizasyon ya da halkla ilişkiler ise, bu iki firmanın adını oldukça yoğun bir şekilde duyarsınız.

Kuruluş adının zikredildiği anda hedeflediği, ulaşmak istediği, meslek grubu veya belli başlı özellikleri aynı olan kitleye bir şeyler çağrıştırabilmek adına, şans yaratan Ajans ile sürekli kendini tekrar eden, mini toplantılar düzenleyip, iletişimi çok daha güçlü tutmak, kuruluşun altın anahtara ulaşmasındaki en güçlü yol gösterendir.