Marka Değerinin Algılanmasında PR Ajansının Etkileri Nelerdir?

PR (Public Relations), insanların bakış açısını ve davranışlarını etkileyerek, reklamı yapılan kurumun anlaşılmasını sağlama ve algı yaratmaya yarayan ilişkiler bütünü olarak açıklanabilir.

Zamanımız teknoloji zamanı. Teknolojinin sayesinde bilgi alışverişi oldukça hızlı ilerliyor. Bu hızlı bilgi akışı içerisinde PR tüm iletişim kanallarıyla işbirliği gerçekleştirir. Önceki zamanlarda reklam ve halkla ilişkiler birbirinden ayrı olarak faaliyet gösterirken pr ajansı sayesinde karma bir iletişim meydana gelmiştir.

PR danışmanı ; Reklam, sergi, doğrudan satış, sponsorluk anlaşmaları, paketleme, pazarlama seçenekleri, kurumsal kimlik gibi kanalları kullanarak başarılı mesaj vermeyi amaçlayan ajans, belirsizlikleri ortadan kaldırırken, devamlılığı sağlayarak boş yere yapılan harcama ve tekrarları da en aza indirir. Müşteriler tarafından doğru anlaşılma konusunda strateji üretir. Bir markanın hem içinden hem de dışından gözleyen bir personel gibi çalışır. Markanın tüketicisi ile olumlu ilişkiler kurması için gerekli olan altyapıyı oluşturur ve geliştirir.

Bir marka değeri oluşturabilmek için iletişim araçlarını ve iletişim tekniklerini çok iyi bilmek gerekir. Günümüzde iletişim kanallarının çok çeşitli olması bu kanalları etkin kullanarak farklılık oluşturma zorunluluğunu getirmiştir. Özellikle kendi iletişim kanallarını oluşturma yöntemini benimsemiştir. Farklı iletişim ise piyasada bulunmayan, henüz bilinmeyen veya düşük sayıda ve verimlilikte kullanılan yeni iletişim araçlarının aktif ve etkili kullanımı ile doğrudan ilgilidir.

Manifesto İletişim ve Kurumsal İletişim, kurum ve markalara iletişim danışmanlığı yaparak uzman ve deneyimli kadroları ile medya ilişkilerinden kriz yönetimine, sosyal sorumluluk projelerinden reklam kampanyalarına kadar iletişim ile ilgili her alanda hizmet vermeyi kendilerine amaç edinmiştir. İşi uzmanına bırakmanın konforunu siz de hissedeceksiniz. Tüketicinin ilgisini çekmeyi düşünen, cazip ve hoş görünmek isteyen, hizmet kalitesi ile tek marka olmayı amaçlayan kurumların hizmetindedir.

BİR BİLENE DANIŞMA GEREK

Şirket, kurum ve kuruluşların kendi bünyesi dışında bir ajans yardımı ile Pr danışmanına mutlaka ihtiyaç duymaktadır. Peki, Pr nedir? Halkla ilişkilerdeki çalışmalarının amacı, kurum ve kuruluşların muhatap olacağı ya da olduğu hedef kitlesiyle ilişkileri düzenlemek, desteklemek, itibarı korumak, artırmak ve düşünce, davranış biçimlerine etki edebilmek demektir. Kısaca kurumsal bir kimliğe dönüştürme çabalarının tamamıdır. Pr danışmanı ise bu işi yapandır.

            Bu danışman pek çok farklı alanda yardımcı olur. Kurumsal halkla ilişkilerde, pazarlama yönlü halkla ilişkilerde yön vermektedir. Pr danışmanı tecrübeli ve bilgili kişidir. İşini iyi şekilde analiz eder, şirket, kurum ve kuruluş için en iyi yapılması gerekeni yönlendirir. Her türlü organizasyonda başarılı çalışma yapar.

           Bu hizmeti en iyi şekilde Manifesto İletişim veya Kurumsal İletişim ajansları sunmakta. Yurt içi ve yurt dışında pr hizmetini sunan ajans şuana kadar yaptığı tüm işlerde başarılı bir grafik sergilemiştir. Pazarlama iletişimi, lider iletişimi, kamu yönetimi, sponsorluk iletişimi, finansal iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk, medya iletişimi, kurum içi iletişim, kriz iletişimi gibi pr hizmetlerini pr danışmanı ile yapmaktadır.

           Şirket, kurum ve kuruluşlarında iyi bir itibar, bir anda kazanılamaz; dikkatli bir şekilde oluşturulması ve dürüstlükle yönetilmesinden geçer. Çünkü verilen mesajlar gerçekler ile uyumsuz ise şirket itibar kaybına uğrar. Pr danışmanı en iyi şekilde analiz ederek itibarın yükselmesine neden olur.

            Pr danışmanı çalışmalarını direk olarak iş hedeflerine katkıda bulunmaktadır. Kurum itibarının korunması ve yönetilmesinin organizasyona elle tutulur faydalar sağlaması sağlar. Pr Danışmanı çalışmalarını şirketin uzun dönem stratejilerinin oluşturulmasında ve planlarının da büyük rol oynamaktadır.

            Şunu unutmamak gerek Pr Danışmanı; özel ve kamu kuruluşlarının topluma tanıtma ve çalışmalarına yön verme konusunda giriştiği planlı çabalamaktadır. Bir danışman ihtiyacı olmamak mümkün değildir.

PR DANIŞMANI KİMDİR?

PR günümüzde firmaların kullanmaya ihtiyaç duyduğu bir iletişim şeklidir aslında. Firmalar PR danışmanı ile halkla iletişim, arama motoru optimizasyonları, markanın bilinirliği gibi konularda uzmanlardan yardım almaktadır.

Firmaların yaptığı reklam çalışmaları ve tanıtımları daha profesyonel biçimde yapan PR ajansı bu konuda uzmanlar ile beraber çalışmaktadır. Ajans bu PR danışmanlığı ve yönetimi konusunda firmaların en büyük yardımcısı haline gelmiştir. Manifesto iletişim sayesinde birçok firma markalarının daha fazla kitleye ulaşmasını sağlıyor.

MANİFESTO İLETİŞİM HİZMETLERİ

Manifesto iletişim firmalar için liderlik yönetimi, marka yönetimi, marka itibarı, medya iletişimi, kurumsal sosyal sorumluluk, finansal iletişim, pazarlama iletişimi, konu yönetimi, sponsorluk iletişimi, kriz iletişimi ve kurum içi iletişim konularında hizmet vermektedir. Profesyonel çalışanları ile firmaların ihtiyaçlarının karışlanması için devamlı çalışan bir kuruluş manifesto iletişim.

Manifesto iletişim markalar için tanınma imkânını arttırıyor. Daha fazla kişiye hitap etmesi sağlanan ve reklam ile dijital medya ilan ve duyuruları sayesinde firmaların marka itibarını ve tanınırlığını arttıran manifesto iletişim firmaların en büyük yardımcısı durumuna gelmiştir. Firmaların kendi yapmış olduğu tanıtım ve reklamlar marka için yeterli olmamaktadır.

Firmaların marka tanıtımları ve bilinirliği için profesyonel yardıma ihtiyacı var. Bunun için kurulan en iyi PR ajanslarından birisi olan manifesto iletişim firmaların ürün ve marka tanıtımlarını yaparak sosyal medya aracılığı ile daha fazla insana ulaşmasını sağlıyor. İnsanlar üzerinde etki bırakacak ve fikirlerini etkileyecek çalışmalar yapan Manifesto iletişim markalar için marka tanıtımı açısından çok önemli bir hizmeti firmalara sunmaktadır.

Manifesto iletişimin hizmetleri sayesinde markalarının akılda kalmasını sağlayan onlarca firma markasının yönetimi sayesinde ürün satışlarını ve marka değerini arttırmaktadır. Manifesto iletişim uzman kadrosunun yardımı ile firmalara çok önemli hizmetleri sunmaktadır.

SİHİRLİ KAPININ ALTIN ANAHTARINI SUNANLAR

Bulunduğu sektöre yeni merhaba demiş bir kuruluş ya da bulunduğu sektörde adını, yaptığı başarılı çalışmalarla defalarca duyurmuş kuruluşlar. Yeni başlayan kuruluşun öncelikle, iyi bir tanınmaya ve reklam ön planlı bir ürün tanıtımına ihtiyacı vardır.

Tecrübeli ve tanınmış başarılı kuruluşun da yıllardır emek ettiği adını, korumaya ve daha da ileri götürüp, yeni başarılara imza atmaya. Bunları kuruluş adına gerçekleştirecek olan ise, profesyonel bir PR Danışmanı ve ajansıdır. Ulaşmak istenilen yaş grubu veya iş grubu hakkında, doğru kararlar alabilmek adına, öncelikle iyi bir kuruluş kadrosu gerekir.

Kuruluş içerisindeki düzen, ne kadar sağlıklı ise, reklamı yapacak Ajans çalışanlarının da işi o derecede kolaylaşır. Yönetim ve idari kadro başta olmak üzere, bütün personelin, tek bir amacı olmalıdır. Kuruluşu en yukarıya taşımak için çalışmak, mesai harcamak.

İşinde uzman olan bir, PR Danışmanı zaten ilk başta kuruluş kadrosunu inceler, analiz eder ve mükemmel bir zincir halkası gerektiren başarıya giden yolda engel oluşturan herşeye çare bularak, harekete geçer.

Bir Kurumsal İletişim gibi, çözüm üretme konusunda, derin tecrübelere sahip, ya da bir Manifesto İletişim tarzında iletişim ve reklam konusunda adeta devleşmiş, sınır tanımaz, mesafe önemsemez bir tavır ve hizmet sunumunda, müşteriyi bir ülke’ ye bağlamaksızın, her yere hizmet mubahtır, felsefesini benimsemek. İşte söz konusu olan, organizasyon ya da halkla ilişkiler ise, bu iki firmanın adını oldukça yoğun bir şekilde duyarsınız.

Kuruluş adının zikredildiği anda hedeflediği, ulaşmak istediği, meslek grubu veya belli başlı özellikleri aynı olan kitleye bir şeyler çağrıştırabilmek adına, şans yaratan Ajans ile sürekli kendini tekrar eden, mini toplantılar düzenleyip, iletişimi çok daha güçlü tutmak, kuruluşun altın anahtara ulaşmasındaki en güçlü yol gösterendir.

PR DANIŞMANLIĞININ FAYDALARI VE ŞİRKET İMAJINA KATKILARI

Halkla ilişkiler, bir şirketin, kurumun, firmanın veya örgütün hitap ettiği ya da iletişim kurmak istediği kimselerin ilgisini, desteğini ve sempatisini kazanmayı amaç edinmiş bir organizasyon birimidir. Temel olarak ikna etmek ve algı oluşturmak gibi fonksiyonları vardır. Kısacası kurumların kitlelerle ilişki kurabilmek için yürüttükleri devamlı ve düzenli çalışmalardır. Halkla ilişkiler, İngilizce ismi Publish Relations kısaltılmış hali “PR” ile ifade edilmektedir.

Halkla ilişkiler, işletmenin hizmet verdiği alanla ilgilenen kitleyi artırmak, kitle ile daha düzenli iletişimde bulunmak için kullandığı yöntemdir. İç ve dış müşterilere, hitap ettiği kitleye kendini sevdirme, kendini benimsetme ve itibar kazandırma özelliğini sergileme sanatıdır. İşletmenin ve ya firmanın, kitlenin gözünde olumlu bir görüntüye kavuşması, bunu sağlamak amacıyla tanıtım politikaları oluşturması, işletmenin ve ya firmanın bu doğrultuda ilerlemesi, bilgi trafiğinin yönetilmesi ve istenen sonuçlara ulaşılması için yapılan etkili ve düzenli faaliyetlerdir.

İmaj oluşturmak, marka algısı yaratmak ve bunlar sayesinde halka ulaşmak kolay işler değildir. Bu nedenle seçilecek pr danışmanı konusuna hâkim olmak zorundadır. Seçilecek kişiler şirket yönetimine kitlenin düşünceleri ile ilgili doğru bilgiler sunan, yenilikçi fikirler üreten, girişimci ruha sahip, kampanyaları yönetim politikasına uyarlayan ve geliştiren kişiler olmalıdır. Pr uzmanlarının yaratıcılık, inisiyatif alma ve kullanabilme, düşüncelerini anlaşılır bir dille etkili biçimde açıklayabilme gibi vasıfları taşımaları gerekir.

PR ajansı olarak MANİFESTO İLETİŞİM ve KURUMSAL İLETİŞİM gibi alanında uzman kuruluşlar, kurumlara iletişim ile ilgili her konuda danışmanlık hizmeti verir. Şirketler ve markalar için gala, balo, iş yemeği ve ya konferans gibi bir çok nitelikte etkinlik düzenleyerek kitle ve medya önünde algı oluşturur.

Şirketler ancak doğru ve etkin bir algı ile yoğun kitlelere ulaşabilir. Bunun için seçilen ajans, MANİFESTO İLETİŞİM ve KURUMSAL İLETİŞİM gibi azimli, yenilikçi, dinamik ve esneklik yaratabilecek şekilde hizmet vermelidir.

MARKA DEĞERİNİ ARTIRMADA PR DANIŞMANI ETKİSİ

Kurumların zor şartlarla oluşturdukları markalarını koruma altına alma, sürdürme ve değerini artırıcı faaliyetlerle geliştirme görevi, pr danışmanı uzmanlar tarafından başarı ile yürütülmektedir. İletişim şirketleri bünyesindeki bu danışmanlar, çalışma prensibi olarak bütünsel bir iletişim planı oluşturup kurum hedeflerini gözeterek ileriye yönelik etkin faaliyetler tasarlar. Doğru zaman ve doğru yerde bu faaliyetlerin etkin biçimde gerçekleştirilerek kayıt altına alınabilecek ve ileriye dönük done olarak kullanılabilecek veriler elde eder.

Kurum içerisinde üst düzey personelden başlayarak en alt kademeye kadar çeşitli görüşmeler yaparak şirket içi motivasyon durumunu belirleyen pr danışmanı firmalar, olası sıkıntıları çözümlemeye yönelik girişimlerde bulunur. Kurumun bağlı olduğu varsa bayileri arasındaki iletişim problemlerinin çözümünde de bu danışman firmaların faaliyetleri etkilidir. Belirli zamanlarda düzenlenen yemekli toplantılar, eğitim seminerleri, gezi organizasyonları, ve benzeri faaliyetler ile hem şirket içi hem de şirket ile bayii arasındaki sorunların çözümlenerek motivasyonun artmasına katkıda bulunulur.

Kurum ya da kuruluşların her zaman günlük güneşlik zamanları olmayabilir. Bazen beklenmedik siyasi ya da sosyal olaylardan kaynaklı kurumu zor duruma düşürebilecek sıkıntılar meydana gelebilmektedir. Bu gibi durumlar için iletişim planı içerisinde pr danışmanlarının kriz yönetim teknikleri ile sıkıntılar zarar vermeyecek ya da en zararla atlatacak biçimde çözümlenir. Krizlerin fırsata çevrilmesi de mümkündür.

Dijital medya araçlarının dünya genelinde sıklıkla kullanılması, bu geniş mecrayı aktif kullanma zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Rekabet açısından olmazsa olmaz durumundaki sosyal medya organlarının etkin kullanımı, iletişim şirketlerinin de başvurduğu dinamik bir yöntemdir. Global dünyada marka değerinin korunmasına yönelik en etkili tedbirler, medya gücünü kullanarak alınmaktadır. Bu gücü profesyonel gözlem yeteneği ile takip edip belirli zamanlarda yapılan organizasyonlarla hedef kitleye duyurma sorumluluğu, pr ajanslarının uzman ekipleri sayesinde başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Ulusal ya da uluslar arası festivaller, yurt içi ya da yurt dışı yüksek katılımlı kongre ya da seminerler, özel gece davetleri, sosyal sorumluluk projeleri, konser, tiyatro ve benzeri sanat faaliyetlerine katılım, önemli organizasyonlarda kurumun sponsor olarak katılımı gibi faaliyetlerin düzenlenmesi, yürütülmesi ve ölçülebilir sonuçlarla değerlendirilmesi görevi de pr danışmanlarının faaliyet planı dahilindedir.

GÜNÜMÜZÜN YENİ TRENDİ PR (PUBLİC RELOTİONS )

Şimdi hepiniz pr (public relotions) ne demek diye merak ediyor ve kendi kendinize soruyorsunuz değil mi? Hemen açıklayalım sizlere İngilizce adı public relotions olan bu alan güzel Türkçemizde halkla ilişkiler olarak tanımlanmaktadır. Halkla ilişkiler kavramı ilk olarak Fransa ‘ da ortaya çıkmış ancak Amerika Birleşik Devletlerinde daha çok önem arz etmiştir. Son yıllarda ülkemizde pr çalışmalarına önem verilmektedir.

Halkla ilişkiler amaç olarak kişilerinin davranışlarına etki edebilmek, itibarlarını korumak ve kurumları desteklemek için var olan kurumlardır. Halkla ilişkiler departmanı organizasyonun hedef kitlesi ile hedef kitlesine hitap eden kişi arasında aracı vazifesini üstlenir. Kurulacak hedefin kitlesi dar veya geniş olabilir. Son yıllarda sosyal ağların ve internetin yaygınlaşmasıyla geri bildirime dayalı, karşılıklı pr çalışmaları yürütülmektedir. Günümüzde en çok uygulanan model; karşılıklı iletişime ve geri bildirime (feed back) dayalı iki yönlü simetrik modeldir. Halkla ilişkileri itibarlı bir hale getirebilmek için de alanında yetkin pr danışmanı ile iletişim kurmak önemlidir.

Halkla ilişkiler çalışmaları iş hedeflerimizi karşılamamıza yeter düzeyde olmalıdır. Bu sebepledir ki alanında yetkin pr danışmanı şirketinize mükemmel bir ahenk katarak şirketinize itibar kazandırabilir. Halkla ilişkiler kesinlikle kısa süreli bir kampanya olarak görülmemelidir. Halkla ilişkiler uzun süreli bir proje olduğundan şirketlerin can damarı konumundadır. Pr çalışmalarında doğruluk her zaman üst seviyede olmalıdır. Çünkü doğrulukla projelenmiş pr çalışmaları şirketin itibarını katlayacaktır.

Pr danışmanları tanıtım kampanyaları düzenleyen, girişimci fikirler ortaya çıkaran vs. bu politikaları yöneten kişilerdir. Bir pr danışmanı rekabetçi, takım ruhunu bilen, kendine güvenen ve insan psikolojisinden anlayan özellikte olmalıdır. Pr danışmanları her hafta toplantılar düzenleyip geçmiş haftanın değerlendirmesini yapmalıdırlar.

Şimdi gelelim pr neden gereklidir? Sınırların tamamen şeffaflaştığı ve dünyanın yerel bir işletmeye döndüğünü varsayarsak rekabet gitgide zorlaşıyor. Elbette bu zorlukları aşmakta ayrı bir beceri gerektiriyor. İşte bu noktada bizlere pr danışmanlığı büyük destek sağlıyor ve bizi ”Nasıl daha fazla satarım?” , ”Marka ve kaliteyi nasıl oluştururum?” gibi kendimize sorduğumuz sorulardan kurtarıyor. Şöyle bir düşünün dünyanın en kaliteli malını en ucuza getiriyorsunuz ve malınıza hiç rağbet olmuyor. Tam burada pr danışmanı devreye giriyor ve sizin yerinize reklamınızı üstleniyor. Sizde malınızı rahatça satabiliyorsunuz. Bence pr danışmalığı için geç kalınmamalıdır. Büyük hedefleri olan kişiler devler arenasında yer almalıdır. O zaman niye bekliyoruz ki sizde hemen bir pr danışmanlığı ile anlaşıp, şirketinize devasa katkılarda bulunulmasına izin verebilirsiniz…

PR Danışmanı

Günümüzde markalaşma çalışmalarını etkin olarak yapmak isteyen firmalar bazı danışmanlardan yardım alırlar. Bu danışmanlar yapacakları etkinlik çalışmaları ve organizasyon çalışmaları ile firmaların farkındalık yaratmalarını ve daha çok kişi tarafından tercih edilmelerinin sağlamak için bir takım çalışmalar yaparlar. Bu çalışmaların başarılı olması firmaların sağlam bir markaya sahip olmasını sağlarken, aynı zamanda sektörde yaşanan rekabette de başarı yakalamalarını sağlarlar. Bu sebeple çalışılması planlanan PR danışmanı kesinlikle konusunda uzman olan bir danışman olmalıdır. Bu danışmanlar sayesinde pazarlama ve tanıtım çalışmaları bir arada yürütülür ve daha başarılı çalışmalar ortaya çıkar. Bu sebeple yapılacak olan çalışmalardan maksimum düzeyde verim almak adına, firmaların bu çalışmaları yapmak için seçecekleri danışmanların profesyonel danışmanlar olması gerekir.

Günümüzde markalaşma dönemlerinin başarılı geçmesi için seçilecek olan PR ajansı için ayrıntılı bir araştırma yapmak gerekir. Bu araştırma danışmanın daha önce nasıl başarılar yakaladığı ile ilgili olmasından dolayı danışmanın daha önce yapmış olduğu çalışmaların incelenmesi önemlidir. Konusunda uzman olduğuna karar verile danışmanlar ile çalışmak her zaman için başarıyı sağlayacak olan çalışmalar olur. Bu sebeple markalaşma döneminde çalışılması planlanan danışmanların seçimi oldukça önemlidir. Konusunda uzman olan bir PR danışmanı yapacağı çalışmalar sayesinde firmaların daha başarılı bir marka yakalamalarını sağlar. Ayrıca sektör hakkında bilgisi olan bir danışmanı yapacağı çalışmalar daima daha başarılı çalışmalar olacağından dolayı bu danışmanların sektör hakkında bilgi sahibi de olması gerekir. Bu sayede yapılacak olan organizasyon çalışmaların daha başarılı olması sağlanabilir ve daha başarılı bir markalaşma dönemi geçirilebilir.

Günümüzde markalaşma çalışmalarından maksimum verim almak isteyen firmaların çalışacakları PR danışmanı mutlaka konusunda uzman olmaları ve sektör hakkında bilgisi olması gerekir. Bu sebepten dolayı yapılacak olan organizasyon ve tanıtım çalışmalarından maksimum verim almak gerekir. Maksimum verim alınan çalışmalar sayesinde daha akılda kalıcı markaların oluşumu ve bu markaların daha çok tercih edilmesi sağlanır. Bu sayede daha çok kazanan firma bütçeleri olacağı için hedeflenen başarılara ulaşılmış olur. Bu başarılara ulaşabilmek için ise yapılacak olan danışman seçimleri çok önemli olur.

Pr Danışmanı faydası

Bir işletmenin, kurumun ya da kişinin desteğini almak için bağlantı kurduğu, hedef kitle ile iletişimi en iyi şekilde sağlayan kişidir PR danışmanı. Dünyada her sektörde rekabetin artması ve hızla ilerleyen iş sahaları nedeniyle sürekli yeni iş kolları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenden dolayı ilk olarak Fransa’da ortaya çıkan ve daha sonra tüm dünyada büyük bir rağbet gören PR, Public Relations kelimesinin kısaltılmışıdır. PR’ın Türkçe karşılığı ise halkla ilişkilerdir.

Dünyada artık hemen hemen tüm firmalar halkla ilişkiler uzmanı ile çalışmalarına devam etmektedirler. Firmaların PR ajansı ile çalışmaları ürün ve markalarının tanınması, bilinmesi ve güvenilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Zira PR danışmanının görevi, öncelikle firmanın ürün ve markasının reklamının yapılmasını ve kamuoyuna duyurulmasını sağlamaktır. Gerekli tanıtım ve reklamla halkın ürün ve markayı tanıması, bilmesi ve güvenmesi, satışların da artmasına etki edecek olan en önemli unsurdur.

Medya ve firma arasında iletişim birimi görevi yapan PR danışmanı, aynı zamanda da tanıtım amacıyla çeşitli projeler, faaliyetler, fuar organizasyonları ve seminerler düzenlemekle görevli olan hizmet organıdır. Firma ürün ve lansmanları, toplantılar, kongreler, özel tanıtım organizasyonları, roadshowlar, fuar ve sergiler, bayi toplantıları gibi pek çok faaliyeti düzenlemek ve firmanın tanıtım organizasyonlarını hazırlamak da PR danışmanının iş ve görevlerindendir. PR danışmanı ayrıca firmanın dış ilişkileri yanı sıra iç ilişkiler ve iletişimleri ile de ilgilenen birimdir. Zira çalışan personelin her türlü sorun ve probleminde iletişime geçecekleri birim PR danışmanlığıdır.

Halkla ilişkiler uzmanı olarak bilinen PR danışmanı, firma yönetimine, müşterilerin düşünce ve tutumlarıyla ilgili bilgiler vererek girişimci fikirler üretilmesini, tanıtma kampanyalarını geliştirmeyi ve firmanın hedef kitleye ulaşabilmesini sağlamaktadır. Günümüzde ise PR danışmanlığı yapan kişiler ağırlıklı olarak basın ilişkileri kapsamında faaliyetler yürütmektedir. Son yıllarda teknolojinin hızlı gelişimi ile ortaya çıkan internet sayesinde reklam ve tanıtıma sosyal ağların da dâhil olması, PR hizmetlerinin web siteleri aracılığıyla sürdürülebilmesine neden olmuştur. Her şekilde tanıtım ve reklam birimi olan PR danışmanlığı, pek çok PR ajansı tarafından sağlanmaktadır.

PR Danışmanı

 

PR, uzun adıyla public relations, Türkçe adıyla halkla ilişkiler, günümüzde her türlü faaliyet alanında önem verilen bir konudur. Çünkü her ürünün, firmanın, markanın ve hizmetin hedef kitlesi halktır. Dolayısıyla halkın beğenisini ve takdirini kazanmak, halkça tanınmak ve sevilmek, son derece önemlidir. Düşünün ki bir ürün ortaya koyuyorsunuz; ancak halk sizi tanımıyor veya sevmiyor. Ürününüzün ne anlamı kalır ki?

Firmalar PR konusuna verdikleri önemi, çeşitli şekillerde gösterirler. Bunlardan birincisi, bünyelerinde bir PR danışmanı istihdam etmek şeklinde kendisini göstermektedir. Örneğin bankalar, çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, bünyelerinden bir halkla ilişkiler uzmanı barındırmaktadır. Böylece kurumun halk tarafından tanınmasına ve beğeni kazanmasına çalışılmaktadır. Ayrıca bankalar örneğinde gelen müşterilerin soru ve sorunlarının dinlenmesi ve çözümler sunulması da söz konusu olmaktadır. Bu işlemler, bankanın halk nezdindeki değerini arttırmaktadır.

PR danışmanı istihdam etmeyen veya edemeyen kurum ve kuruluşlar ise PR ajanslarından yardım almaktadırlar. Bu yol tercih edildiğinde işbirliği içerisinde olunan PR ajansı, firmanın her türlü halkla ilişkiler meselesini bizzat görev edinmektedir. Reklam organizasyonları, halka açık tanıtım faaliyetleri, ilan ve afiş basım ve dağıtımı, firma yeni ise logo ve amblem tercihi vb. konular, PR ajansı aracılığıyla halledilmektedir. PR ajansları ile işbirliği yapılırken dilenirse ajans içerisinden bir PR danışmanı da edinilebilmektedir. Böylece kurumunuzla tek bir PR danışmanı ilgilenir ve bu halkla ilişkiler uzmanı, kurumunuzu detayıyla tanır. Bu durumda PR faaliyetlerinin etkililiği kat be kat artacaktır.

Bir diğer PR hizmeti alma yöntemi ise zaman zaman PR danışmanlığı hizmeti alma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bir PR ajansı ziyaret edilerek istenilen zamanlarda ve istenilen konularda PR hizmeti talep etmek mümkündür. Örneğin bir fuar organizasyonunda halkla ilişkiler alanının etkili olarak kullanılması için geçici PR hizmeti almak mümkündür. Böylece fuarın etkili olarak kullanılması mümkün hale gelir.

Ayrıca bünyesinde PR danışmanı istihdam etmeyen ve bir PR ajansı ile çalışmayan firmalar, reklam yaptırmak istediklerinde de farkında olmaksızın PR hizmeti alırlar. Reklam ajansları, etkili reklam yapabilmek için bünyelerinde PR uzmanları barındırmaktadır.